fbpx

Vi värderar enstaka flaskor eller stora samlingar av vin & sprit

Vi arbetar som oberoende värderingspersoner & kan värdera hela samlingar eller enstaka flaskor.

Värdering & BESIKTNING

Som oberoende besiktnings – värderingsperson förordnad av Sveriges Handelskamrar, värderar Joacim Sjövall hos oss på uppdrag enstaka flaskor eller hela samlingar inför en försäljning, försäkringsändamål eller vad än anledning må vara. Ett metodiskt tillvägagångssätt används då flaskorna undersöks,  internationella priser tas in i beräkningen.  Världsmarknadspriserna rör ständigt på sig och det är aldrig fel att kolla vad det man har i källaren är värt idag. Hör av er för mer info.

Pris: Kontakta för offert

VAD ÄR EN FÖRORDNAD BESIKTNINGS-/ VÄRDERINGSPERSON?

En besiktnings-/ värderingsperson är en person som förordnats av Sveriges Handelskamrar för att objektivt besiktiga eller värdera lös eller fast egendom både för privatpersoner, företag, organisationer o.dyl. Handelskamrarnas roll är att se till att besiktnings-/ värderingspersoner är en pålitlig person och är verksam inom området personen är förordnad i. Besiktnings-/ värderingspersonen får inte kalla sig “auktoriserad”.

SKRIFTLIGA UTLÅTANDEN

Skriftligt utlåtande ska alltid vara utfärdat på en av Sveriges Handelskamrars färdigtryckta blanketter.

UTLÅTANDETS INNEHÅLL

Av utlåtandet ska bland annat framgå vilket uppdrag som erhållits och syftet med besiktningen/ värderingen. Besiktningen/ värderingen ska dokumenteras noga. Det ska bl.a. uppges om angivet värde är inklusive eller exklusive mervärdesskatt.

PERSONLIGT FÖRORDNANDE

Eftersom förordnandet är ett personligt förtroendeuppdrag är det bara enskilda personer som får detta, inte företag eller organisationer. En besiktnings-/ värderingsperson måste uppträda på ett sätt som gör att riskerna för missbruk av hans/hennes förordnande undviks t.ex. genom att se till att de blanketter som Sveriges Handelskamrar tillhandahållit inte används av någon annan.

SAKKUNNIGHET

Eftersom förordnandet är ett personligt förtroendeuppdrag är det bara enskilda personer som får detta, inte företag eller organisationer. En besiktnings-/ värderingsperson måste uppträda på ett sätt som gör att riskerna för missbruk av hans/hennes förordnande undviks t.ex. genom att se till att de blanketter som Sveriges Handelskamrar tillhandahållit inte används av någon annan.

OPARTISKHET OCH OBJEKTIVITET

Den som förordnats som besiktnings-/ värderingsperson måste vara opartisk och objektiv när denne utför uppdraget. Det betyder att han/hon bara får ta hänsyn till fakta och inte favorisera eller behandla någon sida orättvist.

Besiktnings-/ värderingspersonen är alltså skyldig att tacka nej till uppdrag som kan medföra att hans/hennes opartiskhet och objektivitet kan ifrågasättas. En besiktnings-/ värderingsperson får därför t.ex. normalt inte:

  • Köpa varor som han/hon besiktigat eller värderat innan
  • Tacka ja till uppdrag om han/hon själv, någon närstående fysisk eller juridisk person eller arbetsgivare har sådant intresse i varan att besiktnings-/värderingsmannens opartiskhet kan ifrågasättas
  • Sätta sig i en alltför stark beroendeställning till en och samma uppdragsgivare
  • Vara aktiv som skiljeman eller ha en förlikningsliknande uppgift
  • Uttala sig i juridiska frågor

Opartiskheten är viktig för uppdraget. Besiktnings-/ värderingspersonen måste därför, när det behövs, kontakta motparten eller andra inblandade.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är skillnaden mellan en besiktning och en värdering?

Besiktning och värdering är olika begrepp. En besiktning innebär en noggrann fysiskt kontroll och talar om objektets skick och eventuella fel och brister. En värdering ger det ekonomiska värde objektet betingar, antingen med hänsyn till besiktigat skick eller med hänsyn till andra antaganden, t.ex. normalt skick om besiktning inte utförts.

Vad händer om objektet inte finns?

Är objektet borta gör besiktnings-/ värderingspersonen en bedömning utifrån tillgängliga fakta eller antaganden.

Vart vänder man sig för att få en besiktning/ värdering genomförd?

Du kontaktar själv en besiktnings-/ värderingsperson med förordnande för det område besiktningen/ värderingen gäller. Efter besiktningen/ värderingen lämnar besiktningspersonen ett skriftligt utlåtande. Bara förordnade besiktningspersoner får skriva utlåtande på Sveriges Handelskamrars intyg. Innehållet i utlåtandet svarar besiktningspersonen helt självständigt för mot uppdragsgivaren. Alla besiktnings-/ värderingspersoner är självständiga uppdragstagare. De är inte anställda av Handelskammaren.

Vad kostar det?

Arvodet kan variera beroende på vad som ska besiktigas eller värderas och omfattningen av uppdraget. Arvodet bestäms efter överenskommelse mellan dig som uppdragsgivare och besiktnings-/ värderingspersonen.

Vad betyder de olika begreppen?

Affektionsvärde

Värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t.ex. värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.

Exekutivvärde

Värde vid en försäljning/delning efter utmätning, konkurs, dödsbon eller liknande. Oftast helt utan garantier och dylikt.

Marknadsvärde

En varas värde i allmänna handeln vid en viss angiven tidpunkt.

Nyvärde

Kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms.

Försäkrat värde

Värdet på egendomen direkt innan skadan, enligt gällande försäkringsvillor.

Återställandekostnad

Kostnad för att återställa egendomen i det skick den var innan skadan.

 

Telefonnummer

E-postadress

BETALNINGSVILLKOR

Faktura

Fakturan skall betalas inom 14 dagar. Vid försenad betalning sänds det ut en påminnelse och ni debiteras lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr och i förekommande fall inkassoavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa, Mastercard och American Express. Kortbetalningen sker via en krypterad koppling till Stripe Checkout betalväxel. Pengarna dras från ditt konto vid beställningstillfället. Personuppgifterna skyddas och hanteras enligt bestämmelser i GDPR.

ÖPPET KÖP / ÅNGERRÄTT


Sommeliern tillämpar Distansavtalslagen. Det innebär att du som kund har rätt till 14 dagars returrätt, utan speciell anledning.

Retur via webbshop (tillkommer 39 kronor i returfrakt)